Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Holmen Paper Hallsta moderniserar övervakningssystem

Ger exceptionellt långa förvarningstider

Foto: SPM
Foto: SPM
Publicerad av
Peter Höök - 09 okt 2018

På specialpappersbruket Holmen Paper Hallsta i Roslagen är tillståndsbaserat underhåll en prioriterad strategi sedan många år. Nu uppgraderar man vibrationsövervakningen på pappersmaskinen PM12, där man i en första etapp investerat i drygt etthundra mätpunkter för vibrations- och stötpulsmätning på vira- och presspartierna.

Den mekaniska konditionen på vira- och presspartierna kommer att övervakas online. Onlinesystemet har sexton kanaler för parallell mätning och erbjuder utmärkta möjligheter att skräddarsy mätkonfigurationen efter behov, vilket ger optimal flexibilitet.

DuoTech är en kombinationsgivare som kan användas för både vibrations- och stötpulsmätning, denna kombination av mätteknologier gör det möjligt att med hjälp av en och samma givare upptäcka många olika typer av problem så som lager- och smörjkondition, obalans, uppriktningsfel, lösa delar m m.

Tillståndskontrollen ger exceptionellt långa förvarningstider mot nedsatt mekanisk kondition – två till tre år är inte ovanligt – och optimerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Mätresultaten är kristallklara och lättolkade.

Installationen, som av SPMs serviceingenjörer och samarbetspartners, pågår och planeras vara avslutad i slutet av november 2018. Utbildning av underhållspersonalen i handhavandet av systemet utförs av SPM i samband med driftsättning.

Underhållschef Andreas Bjurman kommenterar investeringen: ”Det är en nödvändighet för oss att få tydlig information med så lång förvarningstid som möjligt för att kunna planera underhållsinsatserna väl och därmed optimera verkningsgraden på pappersmaskinen.”

Annons

Annons

Annons

Eftersom en del av DB:s rullande materiel är ganska gammal kan 3D-skanning och 3D-utskrift vara det enklaste sättet att göra reservdelar för tåg som har blivit föråldrade. Ofta kan 3D-utskrift vara den billigaste tillverkningslösningen för så kallad småbatch- eller enhetsproduktion. Foto: Deutsche Bahn
Eftersom en del av DB:s rullande materiel är ganska gammal kan 3D-skanning och 3D-utskrift vara det enklaste sättet att göra reservdelar för tåg som har blivit föråldrade. Ofta kan 3D-utskrift vara den billigaste tillverkningslösningen för så kallad småbatch- eller enhetsproduktion. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn skapar egna reservdelar i en 3D-skrivare

"minskade leveranstider"

Tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn har för första gången börjat producera reservdelar med hjälp...